Vandaag wederom een aantal foto’s op de website toegevoegd. Paulus Verploegh foto klas KT34 (1973). Rob Hubertse foto’s SGTTLG 1969, RV1-4 (1965) en KT32 (1964). Friso van Dooren foto klas S139. Jaap v.d. Woude foto RVK2-19 en een aanvulling op klas T188A (1968). Allen hartelijk dank voor jullie bijdrage.