Foto toegevoegd

Foto toegevoegd

Gerben Sommeling heeft foto KT7513 (1975) ingestuurd. De foto is geplaatst in het foto album TLG en SNRT klassen 1970-1979.

Tevens heeft Gerben de namen van T208 en VOB 1975 aangevuld. Deze zijn in het zelfde album geplaatst.

3 april 2021