RVK1 (radioverkenner der 1ste klas) – 1965

————————————————————————————————————————

RV1-4 (radioverkenner) – 23-08-65 t/m 26-11-65

Achterste rij vlnr: Arthur van Houten, Fred Drost (†), Nico de Vries (†) en Dirk Witteveen.

Voorste rij vlnr: Rob Hubertse, Leo Herings, Joep Komen en MJRTLG  Bas de Joode.

_____________________________________________________________________________

RVK 2-19 – 06-11-67 t/m 08-12-67

De beroepstelegrafisten van T181 en T182 volgden deze RVK 2 opleiding met een groep van acht korporaals die eerst de opleiding RVK 2 moesten volgen om daarna met de opleiding voor RVK 1 te kunnen starten.

Achterste rij v.l.n.r.: Mjrtlg De Joode, Sgttlg Hans Foncke, Sgttlg Sjaak Elkerbout, Kpltlg Schipper, Kpltlg Gerard van Oort, Kpltlg Verbree, Kpltlg Van Duyn, Kpltlg Lith, Kpltlg Vleggeert, Kpltlg Bobby Nijhoff, Kpltlg Rob Goedhart, Sgttlg v.d. Weide, Sgttlg Samuels, Sgttlg Palthe en Sgttlg Wiekhart;

Voorste rij v.l.n.r.: Telegrafisten 3e klasse  Jaap van der Woude, Hans Peters, Cees Verburg, Henny Heerens, Guus Huysdens, Remmert, Willem Hartman, Jan Zuidhoek, Diederik, Henk v.d. Kraan, Hans Coule (overleden) en Willem van ’t Hoff.

_____________________________________________________________________________

GA04 (EOVC) opleiding – 1982

V.l.n.r.: Goedhart, Streefkerk, v.d. Most, Heerens, Muller, Wurpel, Filon, Teeuw, Timmer (†).

————————————————————————————————————————