Certificaat Erelid en Lid van Verdienste

Erelid Dhr. A. Kreukniet

Erelid Dhr. C.G. Wouters 

Erelid Dhr. D.C. Doornik 

Erelid Dhr. J. van der Laan 

 

Ereleden en leden van verdienste zijn leden die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging als zodanig zijn benoemd. Een benoeming tot Erelid of Lid van verdienste van de vereniging heeft als doel:

  • Het tonen van waardering aan leden voor bewezen diensten aan de vereniging.
  • Aanmoedigen voor (nieuwe) leden.

Uitgangspunten, criteria, procedure etc. staan beschreven in bijlage 1 van het huishoudelijk reglement.