Vindt u dat een lid van de vereniging in aanmerking komt om als Erelid of Lid van verdienste benoemd te worden dan verzoek ik u het aanmeldingsformulier in te vullen.

De criteria, procedure, uitzonderingen en uitzonderlijke gevallen staan beschreven in bijlage 1 van het huishoudelijk reglement.