Oproepen

OHK Walcheren

Zeggen deze namen je iets?:
– ABNL [Admiraal Benelux]
– MHQ Walcheren [Maritime – Headquaters Walcheren]
– OHK Walcheren [Oorlogs Hoofd Kwartier Walcheren]
– COMBENECHAN [Commander Benelux Channel]
 
Van 1951 tot 1984 lag bij Vlissingen aan de Zwaanweg een complex van 15 bunkers in de duinen, die onder deze namen functioneerden.
Bij Dishoek, in destijds de gemeente Koudekerke, lagen ook nog 2 bunkers die bij dit commando hoorden.
 
In 2022 wordt landelijk ’60 jaar Cubacrisis’ herdacht, waarbij de aandacht wordt gevestigd op de Koude Oorlog.
Op Museumschip Mercuur willen we in dit kader, door middel van een expositie, de aandacht vestigen op het OHK Walcheren, dat feitelijk op poten is gezet in verband met de Koude Oorlog.
 
Dus heeft u herinneringen, foto’s of documenten, deel dat a.u.b. met mij.
 
Rob Schouw