Onderweg in 2o2o.

Na een rustig begin 2020 had ik aan het eind januari toch nog 2 afspraken in Den Helder. 29 januari hield CZSK de jaarlijkse postactieven dag. CZSK organiseert deze dag voor de aangesloten veteranen en postactieven verenigingen. Donderdag 30 januari onze algemene leden vergadering.

Afgelopen donderdag dus eerst de postactieven dag. PCZSK kwam met een update over het materieel, operationele inzet en personele aangelegenheden. Daarna volgde een presentatie over de mijnendienst waar natuurlijk de nieuwe mijnenjagers aan de orde kwamen. Een erg interessante presentatie. Dit is misschien een idee voor in november tijdens onze reunie. 

Na de voortreffelijke nasi hap (in de Witte Raaf) stond een bezoekje aan een duikvaartuig, mijnenjager en het duikbedrijf op het programma. Toch weer even leuk om op de schepen rond te lopen. We werden erg enthousiast ontvangen aan boord. De bemanning moet, ondanks hun dagelijkse werkzaamheden, zich er toch weer vrij voor maken. Ik weet uit mijn tijd dat je op een gegeven moment denkt, kunnen ze nu eens een ander schip bezoeken. Het waren geslaagde bezoeken. Dank aan een ieder die er aan meegewerkt heeft. Hieronder een aantal foto’s. Voor de ouderen onder ons let op de klok! Hangt aan boord van de Nautilus.

    

                     

    

Donderdag 30 januari jl. stond de algemene leden vergadering op de agenda. Het verslag volgt nog via de nieuwsbrief van de secretaris. Het gaat goed met de vereniging. Financieel gezond en een enthousiast bestuur. 

   

Na de vergadering hebben we nog een “nieuwjaarsborrel” gedronken. Het was erg gezellig.

50 jaar geleden (juni 1970) is de Verbindingsdienst begonnen met de FLO recepties. Waar blijft de tijd. In november, tijdens onze reünie, zullen we hier aandacht aan besteden. Belangrijke data zijn 14 mei (FLO receptie) en 19 november (reünie). Noteer ze in uw agenda.

Het leek mij een leuk idee om aan de Chef Verbindingsdienst van de Zr. Ms. De Ruyter te vragen of hij een “soort van blog” wilde bij houden voor op onze website. Hij heeft een verbindelaar bereid gevonden dit te doen. Ik heb hem gevraagd of hij elke 10 dagen een stukje over het “wel en wee” van de verbindingsdienst kan aanleveren. Ik hoop dat het gaat lukken.

Jaap Kuijt

Terugblik en feestdagen 2019.

De feestdagen staan weer voor de deur, het jaar is weer bijna ten einde. We kunnen terugkijken op een geslaagde receptie en reünie in respectievelijk mei en november. De receptie in mei werd iets minder bezocht dan voorgaande jaren ondanks dat de receptie weer in mei heeft plaats gevonden. De reunie is prima bezocht. De wat oudere collega’s, veelal met FLO, hadden tijdens het ochtendprogramma de overhand. Na de maaltijd zag je een kleine terugloop maar die werd ruimschoots opgevuld door de actieve verbindelaren welke na 15:00 binnen druppelden. Al met al zijn we als bestuur heel tevreden met het aantal bezoekers aan beide evenementen. Daar doen we het tenslotte voor.

In december heeft het bestuur voor de laatste maal in 2019 vergaderd. Eén van de punten was het terugkijken naar de reunie. Zoals ik in mijn vorige stukje reeds aanhaalde, werd ook nu de pendelbus van Den Helder Zuid naar de Witte Raaf . We hebben besloten dit eens nader te onderzoeken, misschien kunnen we dit mogelijk op een andere manier invullen.

Volgend jaar staat als eerste de algemene ledenvergadering op de agenda. Aansluitend nuttigen we een kleine nieuwjaarsborreltje in de Witte Raaf. U kunt zich aanmelden op de homepage.

Tenslotte wil ik u aan het einde van dit mooie Bravo Zulu jaar hele fijne feestdagen en een gezond 2020 toewensen.

Jaap Kuijt.

 

Reünie 21 november 2019

We kunnen terug kijken op een prachtige reünie. Hartelijk dank voor alle complimenten die we op de dag zelf, maar ook daarna hebben gekregen. Alles valt of staat met een goede voorbereiding maar dan nog heb je niet altijd alles in de hand.

Ondanks de vertraging van de treinen was een ieder op tijd binnen. Ook dit jaar heeft bureau transport het vervoer naar de Witte Raaf en ‘s middags terug naar Den Helder zuid, keurig verzorgd. Een aantal leden merkte terecht op, waarom zo’n grote bus? De bus zit inderdaad nooit vol. Ik heb verschillende malen aangegeven dat de pendel ook met kleiner materiaal kan worden uitgevoerd. De transportverdeler gaf aan dat het niet uit maakt, materiaal moet rijden!

In het ochtend programma heeft SGTODVB L. (Leonard) Lap in een korte presentatie uitgelegd hoe de eerste vakopleiding, voortgezette vakopleiding (vroeger KLP’s opleiding) en de ICCM (vroeger SGT’en Commscon opleiding) er op dit moment uit zien. Ondanks dat SGTODVB L. (Leonard) Lap er rekening mee had gehouden zaten er toch nog een aantal afkortingen in die de ouderen onder ons niet begrepen. Gelukkig waren er een aantal die direct hun vinger opstaken om uitleg te vragen. Ook na de presentatie werden er nog vragen gesteld. Na de “blauwe hap” stond een bezoek aan de school op het programma. De rondleiding werd ook verzorgd door SGTODVB L. (Leonard) Lap. Helaas konden maar 20 man deelnemen aan de rondleiding. De school kan helaas niet meer faciliteren. Mocht er volgende jaar belangstelling zijn voor een bezoek aan de school dan kunnen we eens kijken of we dit wederom op het programma plaatsen. Ik wil de School bedanken voor het faciliteren van ons bezoek en het beschikbaar stellen van SGTODVB L. (Leonard) Lap in het ochtend en middagprogramma. Hij heeft in begrijpelijke taal en met heel veel enthousiasme de presentatie en rondleiding verzorgt. Namens het bestuur hartelijke dank.

Voor en tijdens de reünie ben ik benaderd met de vraag waarom ik in mijn welkomst woord geen aandacht heb besteed aan leden die ons zijn ontvallen.
Binnen het bestuur hebben we een aantal jaren geleden in een bestuursvergadering besloten dit niet meer te doen. Reden is dat de kans bestaat dat we iemand vergeten. De vereniging wordt namelijk niet altijd geïnformeerd als iemand is overleden. Ik hoop dat een ieder begrip heeft voor dit besluit.

De verzorging door het personeel van de Witte Raaf was zoals altijd uitstekend geregeld. Hulde aan de kok die een fantastische “blauwe hap” heeft voorgeschoteld. En niet te vergeten het leidinggevend en barpersoneel die de gehele dag voor ons klaar hebben gestaan.

Zonder inzet van het bestuur geen reünie!
Dank aan het bestuur en de fotograaf voor jullie inzet en bijdrage aan deze mooie dag.

Jaap Kuijt