Aanmelden nieuw lid

Het lidmaatschap is gratis en opengesteld voor personeelsleden van de Koninklijke Marine, welke gedurende hun diensttijd bij de Marine Verbindingsdienst werkzaam zijn geweest. Tevens worden als leden toegelaten actief en post-actief militair en burgerpersoneel van het Ministerie van Defensie welke door hun werkzaamheden langere tijd nauw samen hebben gewerkt met het personeel van de Marine Verbindingsdienst. 

 

Tenzij het bestuur anders besluit is er geen contributie verschuldigd. De hoogte van de gevraagde contributie wordt vastgesteld in een Algemene Leden Vergadering.

U kunt zich middels onderstaande link aanmelden als lid.

Webmaster
Scan de code