Ereleden en leden van verdiensten

Ereleden in willekeurige volgorde:

 

Dhr. A. Kreukniet

 

Dhr. C.G. Wouters

 

Dhr. D.C. Doornik

 

Dhr. J. van der Laan

 

Ereleden en leden van verdienste zijn leden die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging als zodanig zijn benoemd. Een benoeming tot Erelid of Lid van verdienste van de vereniging heeft als doel:

 

  • Het tonen van waardering aan leden voor bewezen diensten aan de vereniging.
  • Aanmoedigen voor (nieuwe) leden.

Uitgangspunten, criteria, procedure etc. staan beschreven in bijlage 1 van het huishoudelijk reglement.

Vindt u dat een lid van de vereniging in aanmerking komt om als Erelid of Lid van verdienste benoemd te worden dan verzoek ik u het aanmeldingsformulier in te vullen.

 

Aanmelden Erelid en Lid van verdiensten

Webmaster
Scan de code