Middels onderstaande link kunt u het declaratieformulier downloaden.

Declaratiefomulier

Het declaratieformulier (inclusief bon(en) kunt u, tijdens de receptie (mei) of reünie (nov), afgeven aan de penningmeester of mailen naar penningmeester@bravozulu.nl