Algemene Verordening Gegevensbescherming

Het bestuur van de Vereniging FLO Verbindingsdienst Koninklijke Marine hecht veel waarde aan uw privacy en vindt het van groot belang dat persoonsgegevens, welke door de vereniging worden verzameld en verwerkt, zo goed mogelijk worden beschermd. de vereniging is verplicht zorgvuldig, veilig en proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van betrokkenen. Het privacybeleid en reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de vereniging. Tevens worden alle verwerkingen bijgehouden in een register (niet openbaar).

De navolgende documenten zijn door het bestuur opgesteld en in de algemene leden vergadering op 09-07-2018 goedgekeurd.

 

Privacybeleid versie 1.0

 

Privacyreglement versie 1.0

 

Voor vragen over beide documenten of als u een klacht heeft over de wijze waarop de vereniging met uw gegevens omgaat, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen. 

U kunt u klacht sturen naar:   secretaris@bravozulu.nl

Webmaster
Scan de code