Datum:09-01-2021

Beste mensen,

Zoals jullie in een eerder bericht van mij hebben vernomen is de 93-jarige Indië-veteraan (KNIL) Jo Ayal , al jaren trouwe bezoeker van ons Veteranencafé,  enige tijd geleden getroffen door een herseninfarct.

Hij heeft voor revalidatie een tijd gebivakkeerd in Magnushof in Schagen.

Ik heb een kaart van hem gekregen (bijlage) waarin hij iedereen bedankt die hem een kaart heeft gestuurd.

Het gaat weer vrij goed met hem en hij hoopt binnen afzienbare tijd weer naar Hippolytushoef terug te keren.

In verband met de geplande nieuwbouw van verzorgingscentrum “Noorderlicht” (opening waarschijnlijk medio 2022) is Jo voorlopig verhuisd naar “Woonzorgroep Samen Molenweid” in Wieringerwaard.

Daarna hoopt hij weer terug te keren naar of zijn eigen huis of naar het nieuwe verzorgingscentrum “Noorderlicht”

Warme groet, Jo

BZ

Datum: 15-12-2020

Beste veteranen,

Ten tijden van corona speelt eenzaamheid een grote rol in de samenleving, zowel bij ouderen als bij jongeren. Een aantal adelborsten zou het leuk vinden om in contact te komen met veteranen. Het idee is dat de officier in opleiding en de veteraan ervaringen uitdelen door middel van mail of brief contact. Ziet u dit wel zitten? Neem dan contact op met SGTADB Conne Broeders via contactmetveteranen@korpsadelborsten.nl  

BZ

Datum: 14-12-2020

Beste veteranen,

Het afgelopen jaar is in alle opzichten een bijzonder jaar geworden. Eind februari konden we elkaar nog “normaal” ontmoeten in ons veteranencafé niet wetende dat 2 weken later het Covid-19 virus ongenadig toesloeg. Afgezien van een “1,5 meter ontmoeting” in juli is er helaas geen veteranentreffen meer mogelijk geweest in “de Kasteleen”. Wel heeft een deputatie van onze contactgroep medewerking verleend aan eerbewijzen bij de onthulling van een aantal herdenkingspalen. Deze herdenkingspalen zijn een eerbetoon aan omgekomen geallieerde vliegers in de gemeente Hollands Kroon. Zojuist komt het nieuws door dat er een bijna complete lockdown komt tot waarschijnlijk 19 januari. We zullen dus nog even moeten volhouden maar dat zal wel goed komen omdat wij als oud-militairen wel het een en ander gewend zijn!

Nog een tip: In dit internettijdperk zijn we gewend te mailen, appen, instagrammen, facebook-en etc. etc. maar een telefoontje doet ook goed vooral naar iemand van wie we weten dat deze de feestdagen alleen moet doorbrengen.

Ik wens jullie en familieleden  mede namens Veteranen Contactgroep Wieringen/Hollands Kroon fijne feestdagen en een goede jaarwisseling toe!

Laten we hopen dat 2021 een beter jaar wordt!

Hartelijke groeten,

Dick Doornik

T: 0227-592521

M: 06-10283690

d.c.doornik@quicknet.nl

BZ

Datum: 11-11-2020

Beste veteranen,

Met inachtneming van de nieuwe Covid 19 maatregelen per 4 november is de jaarlijkse traditie van het plaatsen van poppies op de geallieerde graven in Hippolytushoef doorgegaan.

Een zeer beperkt aantal leden van Veteranen Contactgroep Wieringen/Hollands Kroon heeft op 11 november (Remembrance Day) houten kruisjes met daarop een klaproos (“poppie”) en de tekst “In Remembrance” geplaatst.

 

          

In andere jaren werden de poppies geplaatst eind oktober, samenvallend met de maandelijkse ontmoetingsmiddag van veteranen in het Veteranencafé.


                               

In verband met de sluiting van alle horeca kon deze ontmoeting niet doorgaan en daarom is besloten het plaatsen van de poppies te doen  op 11 november te doen, een speciale dag:

Op 11 november 1918 kwam een eind aan de Eerste Wereldoorlog (Armistice Day) en vanaf deze dag worden in Engeland, de Verenigde Staten, België, Canada en Frankrijk de gesneuvelde militairen uit deze oorlog en alle oorlogen en conflicten daarna herdacht.

In de Verenigde Staten  is 11 november  tevens “Veterans Day” waarop iedereen die in de strijdkrachten heeft gediend eer wordt betoond.

Aangezien Nederland in de Eerste Wereldoorlog neutraal was worden wordt de Veteranendag op een andere dag gehouden (laatste zaterdag in juni).

In Engeland is de 2e zondag in november “Remembrance Sunday” en vind de herdenking bij de Cenotaph op Whitehall in London plaats gevolgd door een defilé van veteranen.

Op Wieringen worden voor de vijfde keer de poppies geplaatst op de 15 graven van geallieerde vliegers in Hippolytushoef en Westerland om niet te vergeten dat zij het hoogste offer hebben gegeven voor onze vrijheid in dit speciale jaar van 75 jaar bevrijding dat in alle opzichten een bijzonder jaar is geworden.

De aanleiding was in 2014 een bezoek van nazaten van Flight Commander John Denzil Jeffery (Royal Air Force) die met zijn bemanning in Hippolytushoef een eeuwige rustplaats heeft gevonden.

In 2016 werd van achterneef Chris Bentley een pakket ontvangen met houten kruisjes en een poppy erop met het verzoek deze in aanloop naar 11 november op de 15 graven te plaatsen.

Met collegiale groet mede namens het Veteranen Contactgroep Wieringen/Hollands Kroon

Dick Doornik

BZ

Datum: 23-10-2020

Beste Veteranen en overige geadresseerden,

Drie dagen geleden is Indië veteraan Jo Ayal (92, ex-KNIL) getroffen door een herseninfarct.

Jo Ayal is al jaren een trouwe bezoeker van ons Veteranencafé in Hippolytushoef.

Ik heb hem vanmorgen bezocht in op de revalidatieafdeling van Magnushof in Schagen en het gaat redelijk goed met hem.

Omdat de bezoekregeling vanwege de huidige Corona maatregelen nogal moeilijk is (loopt via 2 contacten en moet worden ingeroosterd) zou het leuk zijn om Jo een kaartje te sturen.

Ik denk dat hij dat erg op prijs zou stellen!

Het adres:

Dhr. J. Ayal,

p/a: Kamer 15,

Magnushof,

Jacob Ruijsdaellaan 30,

1741 KW Schagen

 

Met collegiale groet,

Dick Doornik

Veteranen Contactgroep Wieringen/Hollands Kroon

BZ

datum: 15-10-2020

Beste Veteranen,

In verband met de verscherpte corona maatregelen zijn de maandelijkse ontmoetingen in het Veteranencafé in Hippolytushoef voorlopig opgeschort.

De ontmoeting op vrijdag 30 oktober gaat dus niet door.

Op deze dag stond ook de jaarlijkse traditie gepland van het plaatsen van houten kruisjes met een “poppie” (klaproos) op de geallieerde graven.

Dit gebeuren gaat wel door maar in zeer beperkte vorm:

3 leden van Veteranen Contact Wieringen/Hollands Kroon plaatsen op woensdag 11 november (Remembrance Day) de poppies op de geallieerde graven in Hippolytushoef en bij de kerk in Westerland.

De geplande documentaire over de belevenissen van 22 Inco (Korps Mariniers) in Nieuw Guinea zullen we moeten uitstellen.

Helaas het is niet anders: we leven in bijzondere tijden.

Blijf gezond en hopelijk tot een volgende keer!

Met vriendelijke groeten,

Dick Doornik

T: 0227-592521

M: 06-10283690

d.c.doornik@quicknet.n

BZ

Datum: 17-09-2020

Beste Veteranen,

Op vrijdag 25 september  van 15:00 tot 18:00 uur is er weer een veteranen-treffen in ons ontmoetingscafé “de Kasteleen”, Nieuwstraat 26, Hippolytushoef.

In verband met de verscherpte Corona maatregelen moeten bezoekers van horecagelegenheden hun contactgegevens opgeven.

Verzoeke aanmelden met een telefoontje naar onze gastheer Leen Kooij: 06-23419445  met opgave van naam, aantal personen en telefoonnummer en/of emailadres.

Verzoeke strikt de hand te houden aan de regels:

 • Bij binnenkomst handen ontsmetten.
 • 1,5 meter afstand houden.
 • Bij verkoudheidsverschijnselen en/of koorts niet komen.
 • Geen handen schudden (elleboog “schudden” is een goed alternatief).
 • Vanwege de “social distancing” is er plaats voor maximaal 22 personen.
 • Deelname voor eigen risico!

Hartelijke groet,

Dick Doornik

Veteranen Contactgroep Hollands Kroon/Wieringen

Datum: 18-08-2020

Beste Veteranen,

Bij deze de aankondiging van een BBQ  19 september a.s. in het Inloophuis in Schagen.

Met vr. groet,

Dick Doornik,

Vet. Contact Hollands Kroon/Wieringen.

————————————————————————————————————————

Datum: 17-08-2020

Beste Mensen,

Op vrijdag 28 augustus  van 15:00 tot 18:00 uur is er weer een veteranentreffen in ons ontmoetingscafé “de Kasteleen”, Nieuwstraat 26, Hippolytushoef.

In verband met de verscherpte Corona maatregelen moeten bezoekers van horecagelegenheden hun contactgegevens opgeven.

Verzoeke aanmelden met een telefoontje naar onze gastheer Leen Kooij: 06-23419445  met opgave van naam, aantal personen en telefoonnummer en/of emailadres !!!!

Verzoeke strikt de hand te houden aan de regels:

 • Bij binnenkomst handen ontsmetten.
 • 1,5 meter afstand houden.
 • Bij verkoudheidsverschijnselen en/of koorts niet komen.
 • Geen handen schudden (elleboog “schudden” is een goed alternatief).
 • Vanwege de “social distancing” is er plaats voor maximaal 22 personen.
 • Deelname voor eigen risico!

Hartelijke groet,

Dick Doornik

Veteranen Contactgroep Hollands Kroon/Wieringen

———————————————————————————————————————–

Datum: 28-07-2020

“Als vrede je missie is”

Beste heer, mevrouw,

Wellicht bent u al op de hoogte, maar bij dezen wil ik u graag informeren dat rond Veteranendag het boek Als vrede je missie is verscheen, een bundel met verhalen van veteranen, die psychisch beschadigd thuiskwamen van hun missie. Zij vertellen openhartig over hun missie, de psychische gevolgen, hun hulptraject en de weg omhoog, of waarom dit niet meer lukte. De verhalen worden afgewisseld met verhalen van hulpverleners.
De bundel wil bijdragen aan de erkenning van en waardering voor veteranen, juist voor hen die beschadigd thuiskwamen na hun inzet voor de vrede en veiligheid van de medemens.

We hopen dat het boek anderen helpt, veteranen zelf en het thuisfront, waar het om herkenning gaat en wellicht ook het eerder zoeken van hulp. 
Daarnaast willen we met dit boek maatschappelijke bewustwording creëren, om begrip te vragen voor mogelijke gevolgen van uitzendingen voor de betrokken militairen. 

Het boek werd op 6 juli officieel gepresenteerd bij de Basis. Daarbij waren aanwezig de veteranen en hulpverleners die in het boek aan het woord komen alsook de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht, Frank van Sprang, Ludy de Vos, directeur Veteraneninstituut en vertegenwoordigers van de Veteranenombudsman, de Invictus Games en het katholiek Thuisfront. 

We hopen dat u wilt helpen dit boek onder de aandacht te brengen van de veteranen die in uw inloopcentrum/veteranencafé komen. 
Overigens zijn er ook centra die de boeken zelf verkopen. Mocht u daarvoor belangstelling hebben, dan kunt u contact opnemen met de uitgever: bataviapublishers@gmail.com.
Het boek is te kopen/bestellen via de boekhandel, via bol of de site van de uitgever. 

Ik stuur een link mee waarop u een aantal hoofdstukken kunt lezen van het boek. En een link met extra informatie. 
We hopen dat het delen van de verhalen zal bijdragen aan de erkenning van veteranen. 

Met een hartelijke groet,

Mineke de Vries

https://www.vandorp.net/pdf/preview-als-vrede-je-missie-is.pdf

https://www.rijnpost.nl/reader/65133/1474486/erkenning-van-veteranen-via-publicatieals-vrede-je-missie-is

https://www.bol.com/nl/s/?searchtext=als+vrede+je+missie+is&searchContext=media_all&appliedSearchContextId=&suggestFragment=&adjustedSection=&originalSection=&originalSearchContext=&section=main&N=0&defaultSearchContext=media_all

______________________________________________________________________________

Datum: 22-06-2020

Beste veteranen,

Bij deze een herinnering betreffende de veteranenontmoeting op vrijdag 26 juni aanstaande. Tot op heden heb ik slechts 4 aanmeldingen ontvangen. Stuur even een berichtje of je komt. Ook als je niet komt een mailtje s.v.p.

Ik ben namelijk verplicht om het aantal bezoekers op te geven bij onze gastheer, vandaar.

Met vriendelijke groet en hopelijk tot vrijdag!

Dick Doornik.

____________________________________________________

Datum: 20-06-2020

Beste Mensen,

Goed nieuws na de verplichte “Corona pauze” van 5 maanden:

Op vrijdag 26 juni van 15:00 tot 18:00 uur is er weer een veteranentreffen in ons ontmoetingscafé “de Kasteleen”, Nieuwstraat 26, Hippolytushoef. In principe is de ontmoeting op de ons vertrouwde plaats in het café beneden (bij mooi weer op het terras). Als het mooi weer is kunnen we om 14:00 uur al op het terras terecht.

We vragen jullie de Corvid 19 richtlijnen te eerbiedigen:

 • Bij binnenkomst handen ontsmetten.
 • 1,5 meter afstand houden.
 • Bij verkoudheidsverschijnselen en/of koorts niet komen.
 • Geen handen schudden (elleboog “schudden” is een goed alternatief).
 • Vanwege de “social distancing” is er plaats voor maximaal 22 personen.
 • Aanmelden vooraf door middel van een berichtje aan mij vóór 25 juni a.s.

Ik hoop jullie te zien op vrijdag 26 juni. Het is goed om weer eens bij te praten!

Hartelijke groet,

Dick Doornik

____________________________________________________

Datum: 19-06-2020
 
Beste collega veteranen,
 
Aangezien we dit jaar geen nationale veteranendag kunnen vieren in Den Haag, organiseert het veteranen inloophuis NHN in Schagen op 27 juni een besloten veteranendag voor de veteranen uit Noord-Holland Noord.
 
Adres: Lagedijkerweg 3, Schagen.
 
Hierbij zullen wij de regels van het RIVM hanteren en kunnen er dus 30 personen aanwezig zijn. Dus vol = vol. Opgeven kan via een pb via messenger facebook naar André Meulemans, of via een Whatsapp op telefoonnummer 0610688985. Het zal plaatsvinden van 12:00 tot 16:00. Er is een groot scherm aanwezig om live uitzending te kunnen volgen. Er zullen ook broodjes en soep aanwezig zijn.
 
Met vriendelijke groet,
Dick Doornik
Veteranen Contact Wieringen/Hollands Kroon
____________________________________________________

Datum: 19-06-2020

ZATERDAG 27 JUNI: NEDERLANDSE VETERANENDAG IN AANGEPASTE VORM

Allen,

Hierbij een inkijkje in het programma van de Veteranendag van 27 juni 2020.

Het programma wordt integraal live uitgezonden door de NOS:

12.45 tot 13.45 uur op NPO-1, waarbij van

12.45 tot 13.00 uur de NOS vier veteranen interviewt (Astrid Kersseboom);

13.00 tot 13.45 uur het Ridderzaalprogramma dat integraal wordt uitgezonden.

Tevens is de uitzending te streamen via social media kanalen.

16.00 tot 18.00 uur WNL-radio in teken van Veteranendag.

19.15 tot 19.45 uur op NPO-2. De samenvatting van de dag waarbij Mart de Kruijff als deskundige zal optreden.

Zaterdag 27 juni: Nederlandse Veteranendag in Den Haag alleen in de Ridderzaal en op tv

Dit jaar wordt de Veteranendag in aangepaste vorm georganiseerd, met een programma van 45 minuten in de Ridderzaal voor een kleine groep gasten. Het programma wordt live uitgezonden door de NOS. Er worden verder geen fysieke evenementen of activiteiten georganiseerd.

Op deze manier geeft het Nationaal Comité Veteranendag, in samenwerking met de NOS, invulling aan de

Nederlandse Veteranendag met als doel dat Nederland toch het jaarlijkse ‘dankjewel’ voor onze veteranen kan mee-beleven.

Programma Ridderzaal

Het programma wordt om 13.00 uur geopend door de voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag, drs. Jaap Smit. Later spreekt de minister van Defensie de veteranen toe en reikt zij de Koninklijke Erepenning uit aan de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen die 50 jaar bestaat. De minister-president sluit het programma inhoudelijk af met een persoonlijke videoboodschap. Zijne Majesteit de Koning zal niet aanwezig zijn. Twee andere autoriteiten zijn wel aanwezig in de Ridderzaal: Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer en Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, Frank van Sprang. Hun aanwezigheid stipuleert de betrokkenheid van de krijgsmacht bij veteranen en de Nederlandse Veteranendag.

Veteranen

In het programma staan de verhalen van vier veteranen centraal, zoals die van Maaike, veteraan en ondersteunend ic-verpleegkundige tijdens de coronacrisis en Dennis, Bosnië- Irak- en Afghanistan-veteraan die tijdens de coronacrisis als vrijwilliger in een verpleeghuis werkte. Hij treedt ook op (zang) in de Ridderzaal. Daarnaast Rick, gewond geraakt in Afghanistan, lid van het Nederlandse Invictus Team en Hendrik, indertijd vijf jaar lang ingezet in NL-Indië. Zij worden in beeldreportages getoond en vertellen in de Ridderzaal over hun ervaringen.

Koninklijke Erepenning

Verder is aanwezig majoor Frans Erkelens, voorzitter van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheids-onderscheidingen. Hij neemt, namens de vereniging, de Koninklijke Erepenning in ontvangst, uitgereikt door de minister van Defensie. Tevens is Alex, winnaar van de Kidschallenge, als speciale gast aanwezig. Hij maakte met zijn schoolklas uit Ermelo, het winnend vrijheidsvlog. Dat is ook te zien in de Ridderzaal. Tussen de gesproken bijdrage en beeldreportages in, treden verschillende solisten op, onder begeleiding van een ensemble van de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’’ en een combo van het orkest van de Luchtmacht. Dit aangevuld – in beeld –  met eerder opgenomen muzikale bijdragen. Zoals onder andere van de Koorschool St. Bavo uit Haarlem. Het programma wordt muzikaal afgesloten door Di-Rect met het bekende nummer ‘Soldier On’.

Uitzendingen

NOS. Het programma wordt door de NOS integraal live uitgezonden van 12.45 tot 13.45 uur op NPO1. In de avond zendt de NOS een samenvatting uit van 19.15 tot 19.45 op NPO2.

Omroep WNL. WNL besteedt haar reguliere zaterdaguitzending volledig aan veteranen en de Veteranendag. De uitzending loopt van 16.00 – 18.00 uur op NPO Radio1.

Online. Het hele programma kan ook worden gevolgd via veteranendag.nl

Publiekscampagne

Op 19 juni start een publiekscampagne waarmee Nederland wordt geattendeerd op de komende

Veteranendag en de tv-uitzendingen.

De veteranen

Veteraan Maaike (38): “Medisch gezien heb ik erger ervaren tijdens mijn uitzendingen. Maar wat ik wel heftig vond was dat er tijdens corona geen of bijna geen familie van de patiënt aanwezig mocht zijn wanner hij/zij op sterven ligt”

Veteraan Frans Erkelens: “De verhalen van onze dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen bieden de buitenwereld een uitzonderlijke blik in onze organisatie. Het laat zien hoe belangrijk en ook gevaarlijk het werk van onze militairen is.”

Veteraan Dennis (41): “Ik heb mij vrijwillig aangemeld om steun te verlenen in de zorg en dat doe ik nu in een verpleeghuis op een afdeling met coronapatiënten. Ik vind dat als je iets bij kunt dragen dan moet je dat ook doen. Dat betekent vrijheid voor mij.”

Veteraan Rick (35): “Ze zeiden: ‘We kunnen je oog niet meer redden’. Als ik zie wat ik voor mijn kiezen heb gehad, ben ik trots dat ik hier nu sta.”

Veteraan Hendrik (95): ‘Na de oorlog was er helemaal niks. Alles was kapot. Dus moeten we heel zuinig zijn op de vrijheid die we hebben bevochten.’

Koninklijke Erepenning

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat alleen door de Koning kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen. De Erepenning symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor de verdiensten van de vereniging en wordt alleen uitgereikt bij de viering van een 50-jarig bestaan of een volgend meervoud van 25 jaar.

De Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen

De vereniging is opgericht op 5 mei 1970 voor personen die een gemeenschappelijk kenmerk hebben:

ze zijn drager van een militaire dapperheidsonderscheiding. Bekende dapperheidsonderscheidingen

zijn de Militaire Willems-Orde, de Bronzen Leeuw, het Kruis van Verdienste en het Vliegerkruis.

De vereniging telt 122 leden en heeft als beschermheer de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht,

luitenant-generaal der mariniers F. van Sprang.

____________________________________________________

Datum: 05-06-2020

Beste Veteraan,

Nu de Corona richtlijnen zodanig versoepeld zijn en per 2 juni de horeca onder voorwaarden weer mag beginnen had ik gehoopt om ook weer onze maandelijkse ontmoetingen in “`de Kasteleen” te kunnen hervatten. Helaas: het is nog niet zo ver. Zie onderstaand bericht van onze gastheer en gastvrouw dat onlangs op de website van  het Wieringer Nieuws verscheen:

“Lieve mensen,
Wij hadden jullie graag weer willen verwelkomen aan de bar. Met de anderhalve meter regeling kunnen wij slechts 13 mensen plaatsen, dit is kansloos voor ons. Zolang deze regel van kracht blijft zijn wij genoodzaakt om dicht te blijven. Wij willen iedereen bedanken voor alle steun die wij gekregen hebben in welke voor vorm dan ook, dit doet ons goed.

Groeten Leen en Thea.”

Wij hopen op betere tijden en ik hou jullie op de hoogte wanneer onze ontmoetingen weer door kunnen gaan.

Rest mij te zeggen: wees voorzichtig en blijf gezond!!!

Met vriendelijke groet,

Dick Doornik

Veteranen Contact Wieringen/Hollands Kroon.

_____________________________________________________________________________

Datum 01-05-2020
 
Beste Veteraan,
 
Bij deze een leuke geste van Veteranenhuis “de Inloophaven” in Schagen:

Omdat 75 jaar bevrijding geen uitgebreid feest is door de Corona maatregelen willen we deze dag toch een feestelijk tintje geven. Hoe kan dit nu beter dan door een nationale versnapering te eten. Gedoneerd door de stichting Gewoon mensen (gewoonmensen.nl) mogen wij die uitdelen aan de veteranen in Noord Holland Noord op 5 mei tussen 10.00 en 12.00. Wel met een aantal spelregel i.v.m. uw en onze veiligheid:

 • De inloophaven is niet open, we toveren het om naar een afhaalpunt;
 • Komt op de fiets/lopend: houd 1,5 m afstand en volg de lijnen;
 • Komt u met de auto: let op onze aanwijzingen en we zetten het op uw bijrijders stoel of in uw kofferbak;
 • Geen samenscholing, doorlopen en rijden is het motto;

Wij volgen de RIVM richtlijnen en verwachten van u hetzelfde.

Bent u niet in de gelegenheid om zelf te komen halen, neem dan contact op via info@deinloophaven.nl, of via ons inloophaven Corona noodnummer: 06-18819334.

Na de Corona beperkingen zien wij u graag terug voor de bijbehorende koffie!

De inloophaven

Lagedijkerweg 3, 1742 NB Schagen

 
 
Dit keer geen uitnodiging voor de maandelijkse ontmoeting van het Veteranencafé en ik vrees dat dit voorlopig ook niet zal gebeuren. Over het algemeen zijn we als militair wel wat gewend, maar dit is wel een hele lastige vijand. Mochten jullie behoefte hebben aan een gesprek met iemand en je beschikt niet over contactgegevens laat het mij weten. Ik beschik over een groot netwerk met mailadressen en vaak ook telefoonnummers. Volgens de huidige richtlijnen worden we allen verzocht zoveel mogelijk thuis te blijven en zo weinig mogelijk bezoek te ontvangen. Ik kan mij voorstellen dat vooral diegenen die alleen zijn daar soms moeite mee hebben. Rest mij jullie alle goeds te wensen, blijf gezond en hopelijk tot snel in betere tijden!
 
Hartelijke groet,
Dick Doornik
Veteranen Contact Wieringen/Hollands Kroon

 

_____________________________________

Beste collega veteranen,

Dit keer geen uitnodiging voor de maandelijkse ontmoeting van het Veteranencafé en ik vrees dat dit voorlopig ook niet zal gebeuren. We leven momenteel in moeilijke en onzekere tijden en hoe lang alles gaat duren is nog ongewis. Ik hoop dat jullie en jullie naasten in goede gezondheid zijn.De huidige tijd zal door een ieder van ons op eigen wijze worden ervaren. Deze ervaring zal mede bepaald worden door je sociale omstandigheden, je leeftijd, je gezondheid en je karakter. Over het algemeen zijn we als militair wel wat gewend, maar dit is wel een hele lastige vijand. Jammer dat we elkaar niet meer persoonlijk kunnen ontmoeten maar een telefoontje of kaartje naar iemand is zo gedaan.Volgens de huidige richtlijnen worden we allen verzocht zoveel mogelijk thuis te blijven en zo weinig mogelijk bezoek te ontvangen. Ik kan mij voorstellen dat vooral diegenen die alleen zijn daar soms moeite mee hebben. Een groot voordeel van deze tijd is dat we elkaar kunnen benaderen via de sociale media maar dat is niet iedereen gegeven. Mochten jullie behoefte hebben aan een gesprek met iemand en je beschikt niet over contactgegevens laat het mij weten. Ik beschik over een groot netwerk met mailadressen en vaak ook telefoonnummers. Rest mij jullie alle goeds te wensen, blijf gezond en hopelijk tot snel in betere tijden!

Met hartelijke groet,

Dick Doornik

Veteranen Contact Wieringen/Hollands Kroon

T: 0227-592521

M: 06-10283690

d.c.doornik@quicknet.nl