Statuten en huishoudelijk reglement

De statuten zijn tijdens de algemene leden vergadering op 04-04-2016 goedgekeurd en zijn sindsdien ongewijzigd.

 

Oprichtingsakte-Vereniging-FLO-VBD-KM

Het huishoudelijk reglement is per 19-04-2018 gewijzigd i.v.m. het opnemen van artikel 7 en bijlage 1, de benoeming Erelid en lid van verdiensten.

 

Huishoudelijk reglement V2.0

 
Webmaster
Scan de code